Akademia CISCO

CISCO Networking Academy

 

Program Cisco Networking Academy jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół średnich (techników, liceów i liceów profilowanych), studenci młodszych lat studiów oraz osoby, które chciałyby uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Nauka odbywa się z wykorzystaniem edukacyjnej platformy Internetowej.

Od lutego nasi uczniowie i słuchacze mają do dyspozycji materiały oraz ćwiczenia obejmujące 4 semestry po 70 godzin lekcyjnych każdy.

Ich program:


I. IT Essentials: PC Hardware and Software


 • Wprowadzenie do komputerów osobistych
 • Bezpieczne procedury laboratoryjne
 • Montaż komputera – krok po kroku
 • Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów
 • Podstawy systemów operacyjnych
 • Podstawy laptopów i urządzeń mobilnych
 • Podstawy drukarek i skanerów
 • Podstawy sieci
 • Podstawowe zabezpieczenia
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Komputery osobiste dla zaawansowanych
 • Systemy operacyjne dla zaawansowanych
 • Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych
 • Drukarki i skanery dla zawansowanych
 • Zaawansowane zagadnienia sieciowe
 • Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa


II. CCNA Discovery 1: Sieci dla domu i małych przedsiębiorstw


 • Wstęp do komputerów i aplikacji
 • Oprogramowanie komputerów osobistych
 • Podłączenie do sieci
 • Połączenie z Internetem z wykorzystaniem dostawcy usług internetowych
 • Adresacja sieciowa
 • Usługi sieciowe
 • Technologie bezprzewodowe
 • Podstawy zabezpieczeń
 • Rozwiązywanie problemów z siecią


III. CCNA Discovery 2: Praca w małym i średnim przedsiębiorstwie lub dla dostawcy usług internetowych


 • Internet i jego zastosowanie
 • Dostawca usług internetowych (ISP) – wsparcie techniczne
 • Planowanie modernizacji sieci
 • Planowanie struktury adresacji
 • Konfiguracja routera ISR
 • Routing
 • Usługi ISP
 • Odpowiedzialność ISP


IV. CCNA Exploration 1: Podstawy sieci


 • Znaczenie sieci we współczesnym świecie
 • Komunikacja poprzez sieć
 • Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacyjnej
 • Warstwa transportowa OSI
 • Warstwa sieciowa OSI
 • Adresowanie w sieciach – IPv4
 • Warstwa łącza danych
 • Warstwa fizyczna OSI
 • Projektowanie sieci. Okablowanie
 • Konfigurowanie i testowanie sieci


Dodatkowo szkoła otrzyma niezbędny sprzęt do prowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz zdalny dostęp do laboratoriów w Rzeszowie. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

Po ukończeniu każdego semestru i zdanych egzaminach słuchacze i uczniowie otrzymują certyfikaty CISCO.