Harmonogram egzaminów


Termin główny

Termin dodatkowy

Termin poprawkowy

Czas trwania poszczególnych części egzaminu w części pisemnej