Liceum Ogólnokształcące

 • szkoła bezpłatna w Poznaniu oraz Suchym Lesie;
 • pomoc i zrozumienie ze strony nauczycieli, dbałość o dobro ucznia;
 • klasy 20 – 22 osobowe;
 • o wysokiej jakości nauczania świadczą wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie maturalnym. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie zajęli wśród liceów poznańskich, pierwsze miejsce na egzaminie maturalnym z matematyki i z informatyki, w zakresie rozszerzonym; zdawalność matury w ostatnich latach  wyniosła 100%
 • klasy akademickie – UAM Wydział Fizyki oraz UE – Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz laboratoria chemiczne na UAM

 • w każdym roku szkolnym, uczeń z najwyższą średnią otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • uczniowie, którzy spełnili trzy warunki: uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0, mają frekwencję powyżej 90% oraz ocenę z zachowania minimum b.dobrą, otrzymują comiesięczne stypendium finansowe
 • dwa języki obce: – j. angielski  – obowiązujący dla wszystkich uczniów, realizowany w zakresie podstawowym lub rozszerzonym; – drugi język do wyboru (j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. japoński);
 • każdy uczeń wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które zamierza realizować w zakresie rozszerzonym. J. polski, j. angielski i matematyka są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, równolegle z zakresem podstawowym. Pozostałe przedmioty (biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos) w zakresie rozszerzonym  realizowane od klasy drugiej;
 • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona o urządzenia techniki komputerowej; nowoczesny sprzęt Apple – nasze pracownie to jedne z najlepszych w Poznaniu!
 • zajęcia na pływalni – raz w tygodniu;
 • obóz integracyjny w górach – jeszcze przed rozpoczęciem nauki;
 • tolerancja religijna i pielęgnowanie różnic między ludźmi;
 • szkoła przyjazna młodzieży z cukrzycą.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego

       Zapraszamy na rozmowę

      w każdą niedzielę w godz.  10:00 – 12:00.

Umów się na spotkanie z Panią Dyrektor: tel.: 61 847 53 86 lub kom. 698 642 000