Plany nauczania

KWALIFIKACJE:

K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)

K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowycj i administrowanie sieciami (E.13)

K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12; E.13; E.14, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie teleinformatyk, po zatwierdzeniu kwalifikacji E.15 oraz E.16.

E.15 – Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłącz abonenckich.

E.16 – Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

 

Lp.  Przedmioty nauczania  Forma zaoczna Ogółem
I semestr II semestr III semestr IV semestr
A. Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości - - 10 10 20
B. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Systemy operacyjne 40 40 - - 80
2 Urządzenia techniki
komputerowej
30 30 - - 60
3 Sieci komputerowe 20 10 20 - 50
4 Witryny i aplikacje internetowe - 40 20 20 80
5 Systemy baz danych - - - 40 40
6 Działalność gospodarcza
w branży informatycznej
15 - - - 15
7 Język angielski zawodowy 15 - - - 15
C. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Diagnostyka i naprawa
urządzeń techniki
komputerowej
45 35 - - 80
2 Administracja sieciowymi
systemami operacyjnymi
10 20 10 - 40
3 Administracja bazami danych - - - 60 60
4 Programowanie
aplikacji internetowych
- - 55 45 100
5 Projektowanie i montaż
lokalnych sieci komputerowych
- - 60 - 60
Łączna ilość godzin 175 175 175 175 700

 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie

 

  • Urządzenia techniki komputerowej – p. Bernatek
  • Systemy operacyjne – p. Janowski
  • Sieci komputerowe – p. Janowski
  • Aplikacje internetowe – p. Świtoń
  • Bazy danych – p. Mądrzak
  • Język angielski zawodowy – p. Wójcik
  • Podstawy przedsiębiorczości - p. Mączyński
  • Działalność gospodarcza – p. Mączyński