Rekrutacja

Kryteria przyjęć do gimnazjum

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo klasy pierwszej lub drugiej;

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

  • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, wystawione przez Okręgową Komisję

Egzaminacyjną;

  • dwa zdjęcia legitymacyjne;

  • kwestionariusz osobowy kandydata.