Rekrutacja

Trwa nabór do Publicznego Studium Informatyki

Jeśli masz ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana) i chcesz zacząć dalszą

naukę od września, zapraszamy do aplikowania.

Nauka u nas jest darmowa, trwa 2 lata i odbywa się w trybie zaocznym (w weekendy).

Podstawa programowa obejmuje:

  • systemy operacyjne i administracja sieciowymi systemami operacyjnymi;

  • urządzenia techniki komputerowej, diagnostyka i naprawa tych urządzeń;

  • sieci komputerowe, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych;

  • systemy baz danych i administracja bazami danych;

  • witryny i aplikacje internetowe, programowanie aplikacji internetowych;

  • język angielski zawodowy.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

  • 2 zdjęcia legitymacyjne (3,5 cm x 4,5 cm)

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Na miejscu do wypełnienia kwestionariusz i umowa.

 

ZAPRASZAMY!

 

studium informatyki jaki zawód-informatyk-admin baz danych-sieci komputerowe-strony internetowe