Publiczne Studium Informatyki

 • Szkoła działa od 1 września 1996 roku:

  - od 1.IX.1996 r. do 31.VIII.2009 r. jako Prywatne Informatyczne Policealne
  Studium Zawodowe;

  - od 1.IX.2009 jako Publiczne Studium Informatyki;

 • Szkoła jest całkowicie bezpłatna;

 • 4 semestry – 2 lata nauki;

 • Zajęcia odbywają się w formie zaocznej w co drugą sobotę i niedzielę;

 • Realizowany jest język angielski zawodowy;

 • Dwa nabory w ciągu roku:

  - letni – od czerwca (zajęcia od września),

  - zimowy – od stycznia (zajęcia od lutego),

 • Przyjmujemy według kolejności zgłoszeń;

 • Bardzo wysokie wyniki z egzaminu z przygotowania zawodowego (najwyższe w Poznaniu)

 • Przed każdym egzaminem z przygotowania zawodowego prowadzone są zajęcia przygotowujące;

 • Możliwość uzyskania certyfikatów:

 • Certyfikat LINUX Aurox – certyfikat systemu operacyjnego LINUX, dystrybucja AUROX 10.0;

 • Certyfikat Umiejętności Komputerowych – uznawany w całej Europie, poświadczający podstawowe umiejętności obsługi komputera.

 • Bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe;

 • Wykwalifikowana kadra nauczycielska.