Wyniki egzaminu gimnazjalnego


Rok szkolny 2015/2016Średnie wyniki procentowe


Część Zakres Poznań Nasze gimnazjum
humanistyczna j.polski 70% 72%
historia i WOS 61% 64%
matematyczno-przyrodnicza matematyka 55% 69%
przedmioty przyrodnicze 58% 61%
część językowa j. angielski poziom podstawowy 74% 85%
j. angielski poziom rozszerzony 58% 69%

Najwyższe indywidualne wyniki uzyskali:


Przedmiot Nazwisko i imię ucznia Wynik %
j. polski Kuczyńska Weronika 91%
Malinowski Marceli 91%
Olszewski Michał 91%
historia i WOS Kuczyńska Weronika 94%
matematyka Olszewski Michał 100%
Jagiełłowicz Bogusz 93%
przedmioty przyrodnicze Olszewski Michał 82%
j. angielski

poziom podstawowy

Winiarska Kornelia 100%
Taraszka Urszula 98%
Olszewski Michał 98%
Malinowski Marceli 98%
Jagiełłowicz Bogusz 95%
Pękal Michał 93%
j. angielski

poziom rozszerzony

Winiarska Kornelia 100%
Jagiełłowicz Bogusz 95%
Malinowski Marceli 90%


Rok szkolny 2013/2014


Zakres egzaminu Zakres/poziom Średni wynik %
Kraj Wielkopolska Poznań Nasza szkoła
część humanistyczna język polski 68% 65% 70% 84%
historia i wiedza
o społeczeństwie
59% 58% 63% 73%

część matematyczno –
przyrodnicza

matematyka

47% 46% 55% 72%

przedmioty przyrodnicze

52% 51% 57% 72%

część z języka obcego
nowożytnego

język angielski –
poziom podstawowy
67% 65% 76% 97%

język angielski –
poziom rozszerzony

46% 45% 57% 89%
język niemiecki–
poziom podstawowy
54% 52% 58% 98%

język niemiecki–
poziom rozszerzony

39% 35% 52% 88%

 

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych


Zakres egzaminu Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich
język polski 7-me miejsce
historia i wiedza
o społeczeństwie
16-te miejsce
matematyka 16-te miejsce
przedmioty przyrodnicze 13-te miejsce
język angielski -
poziom podstawowy
9-te miejsce
język angielski -
poziom rozszerzony
8-te miejsce
język niemiecki-
poziom rozszerzony
5-te miejsce

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy


Zakres egzaminu Nazwisko i imię ucznia Wynik %
język polski Dominik Skotarczak 100%
Julian Molski 97%
Szymon Wasilewski 94%
Adam Rynkiewicz 91%
historia i wiedza
o społeczeństwie
Julian Molski 100%
Dominik Skotarczak 100%
Marta Kaczmarek 91%
Szymon Wasilewski 91%
matematyka Julian Molski 100%
Szymon Wasilewski 96%
Marta Kaczmarek 93%
Dominik Skotarczak 93%
przedmioty
przyrodnicze
Julian Molski 100%
Artur Wąsikiewicz 93%
język angielski -
poziom podstawowy
Karol Bąk 100%
Marta Kaczmarek 100%
Julian Molski 100%
Dominik Skotarczak 100%
Kamila Suchocka 100%
Szymon Wasilewski 100%
Artur Wąsikiewicz 100%
Krzysztof Filipiak 98%
Zuzanna Płachetka 98%
Nina Michalewska 95%
Kacper Machnicki 95%
Magdalena Świtoń 95%
język angielski -
poziom rozszerzony
Julian Molski 100%
Adam Rynkiewicz 100%
Marta Kaczmarek 98%
Dominik Skotarczak 98%
Artur Wąsikiewicz 98%
Kacper Machnicki 95%
Kamila Suchocka 95%
Szymon Wasilewski 95%
Karol Bąk 90%
język niemiecki -
poziom podstawowy
Adrian Piskuła 98%

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali 100% punktów w zakresie przedmiotów przyrodniczych


Przedmiot Nazwisko i imię ucznia
fizyka Marta Kaczmarek
Kacper Machnicki
Julian Molski
Szymon Wasilewski
Artur Wąsikiewicz
Adam Wojciechowski
chemia Marta Kaczmarek
Kacper Machnicki
Julian Molski
Adrian Piskuła
Szymon Wasilewski
Artur Wąsikiewicz
Adam Wojciechowski
biologia Julian Molski
geografia Julian Molski


Rok szkolny 2012/2013  • humanistyczna
  • matematyczno-przyrodnicza
  • języka obcego
1 2 3
CSS Gallery by WOWSlider.com v5.2

Zakres egzaminu Zakres/poziom Średni wynik %
Kraj Wielkopolska Nasza szkoła
część humanistyczna język polski 65% 59,92% 78,65%
historia i wiedza
o społeczeństwie
61% 56,49% 84,90%

część matematyczno –
przyrodnicza

matematyka

47% 47,43% 89,08%

przedmioty przyrodnicze

59% 58,13% 78,5%

część z języka obcego
nowożytnego

język angielski –
poziom podstawowy
63% 61,78% 99,17%

język angielski –
poziom rozszerzony

45% 44,53% 94,17%

 

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych


Zakres egzaminu Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich
język polski 11-te miejsce
historia i wiedza
o społeczeństwie
4-te miejsce
matematyka 3-cie miejsce
przedmioty przyrodnicze 10-te miejsce
język angielski -
poziom podstawowy
1-sze miejsce
język angielski -
poziom rozszerzony
6-te miejsce

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy


Zakres egzaminu Nazwisko i imię ucznia Wynik %
język polski Sosnowska Izabela 88%
historia i wiedza
o społeczeństwie
Chojnacki Adrian 97%
Sosnowska Izabela 94%
Surowiecki Bartłomiej 88%
matematyka Surowiecki Bartłomiej 100%
Sosnowska Izabela 100%
Serba Karolina 93%
Szramowski Marcin 90%
przedmioty
przyrodnicze
Chojnacki Adrian 93%
Sosnowska Izabela 89%
Surowiecki Bartłomiej 86%
język angielski -
poziom podstawowy
Mrugalski Michał 100%
Serba Karolina 100%
Surowiecki Bartłomiej 100%
Szramowski Marcin 100%
Chojnacki Adrian 98%
Sosnowska Izabela 98%
język angielski -
poziom rozszerzony
Surowiecki Bartłomiej 98%
Serba Karolina 95%
Sosnowska Izabela 95%
Szramowski Marcin 95%
Mrugalski Michał 93%
Chojnacki Adrian 90%

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali 100% punktów w zakresie przedmiotów przyrodniczych


Przedmiot Nazwisko i imię ucznia
biologia Chojnacki Adrian
chemia Sosnowska Izabela
Surowiecki Bartłomiej
fizyka Chojnacki Adrian
Surowiecki Bartłomiej
geografia Sosnowska Izabela


Rok szkolny 2011/2012  • humanistyczna
  • języka obcego
  • matematyczno-przyrodnicza
1 2 3
CSS Gallery by WOWSlider.com v5.2

Zakres egzaminu Zakres/poziom Średni wynik %
Kraj Wielkopolska Nasza szkoła
część humanistyczna język polski 65% 62,97% 76,80%
historia i wiedza
o społeczeństwie
61% 59,89% 80,90%

część matematyczno –
przyrodnicza

matematyka

47% 46,25% 75,50%

przedmioty przyrodnicze

50% 48,98% 62,60%

część z języka obcego
nowożytnego

język angielski –
poziom podstawowy
63% 62,10% 89,50%

język angielski –
poziom rozszerzony

46% 45,52% 85,96%

 

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych


Zakres egzaminu Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich
język polski 22-gie miejsce
historia i wiedza
o społeczeństwie
10-te miejsce
matematyka 8-me miejsce
przedmioty przyrodnicze 17-te miejsce
język angielski -
poziom podstawowy
17-te miejsce
język angielski -
poziom rozszerzony
8-me miejsce

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy


Zakres egzaminu Nazwisko i imię ucznia Wynik %
język polski Mańczak Michał 97%
Czub Karol 94%
Kotyński Jan 94%
Kostrubiec Maciej 91%
historia i wiedza
o społeczeństwie
Mańczak Michał 91%
matematyka Czub Karol 97%
Mizgier Krzysztof 97%
Szymaniak Jakub 97%
Napieralska Julita 90%
przedmioty
przyrodnicze
Kotyński Jan 96%
język angielski -
poziom podstawowy
Czub Karol 98%
Kawałek Jarosław 98%
Mańczak Michał 98%
Kostrubiec Maciej 95%
Mizgier Krzysztof 95%
Szymaniak Jakub 95%
Kotyński Jan 93%
Garnek Julian 90%
Mleczak Karolina 90%
Napieralska Julita 90%
język angielski -
poziom rozszerzony
Napieralska Julita 95%
Kotyński Jan 93%
Mleczak Karolina 93%
Mańczak Michał 93%
Czub Karol 90%
Kawałek Jarosław 90%
Kostrubiec Maciej 90%
Mizgier Krzysztof 90%

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali 100% punktów w zakresie przedmiotów przyrodniczych


Przedmiot Nazwisko i imię ucznia
biologia Kawałek Jarosław
Kotyński Jan
chemia Czub Karol
Kotyński Jan
geografia Kawałek Jarosław
Kotyński Jan


Rok szkolny 2010/2011


Zakres egzaminu Średni wynik %
Kraj Wielkopolska Nasza szkoła
część humanistyczna 50,62% 47,38% 66,44%
część matematyczno – przyrodnicza 47,26% 46,76% 59,78%
część językowa – język angielski 56,56% 56,16% 93,78%

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy


Zakres egzaminu Nazwisko i imię ucznia Wynik %
część humanistyczna Roszyk Michał 88%
Wegner Wojciech 84%
część matematyczno – przyrodnicza Wegner Wojciech 84%
część językowa – język angielski Rachwał Adrian 98%
Kurczewska Agata 98%
Kapitańczyk Max 96%
Roszyk Michał 96%
Wegner Wojciech 96%
Czombik Martyna 92%
Płachetka Miłosz 92%
Roman Wiktoria 90%


Rok szkolny 2009/2010


Zakres egzaminu Średni wynik %
Kraj Wielkopolska Nasza szkoła
część humanistyczna 61,28% 58,22% 77,40%
część matematyczno – przyrodnicza 47,80% 46,70% 66,40%
część językowa – język angielski 59,76% 57,72% 88,40%

 

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych


Zakres egzaminu Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich
część humanistyczna 3-cie miejsce
część matematyczno – przyrodnicza 13-te miejsce

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy


Zakres egzaminu Nazwisko i imię ucznia Wynik %
część humanistyczna Latosiński Grzegorz 90%
część matematyczno – przyrodnicza Latosiński Grzegorz 86%
część językowa – język angielski Goliński Damian 96%
Latosiński Grzegorz 96%
Jaremkiewicz Aleksandra 94%
Osiecka Martyna 94%
Strzałko Mateusz 90%


Rok szkolny 2008/2009


Zakres egzaminu Średni wynik %
Kraj Wielkopolska Nasza szkoła
część humanistyczna  63,34% 61,08% 84,72%
część matematyczno – przyrodnicza 52,06% 51,30% 82,18%
część językowa – język angielski  - 61,10% 87,40%

 

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych


Zakres egzaminu Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich
część humanistyczna 6-te miejsce
część matematyczno – przyrodnicza 9-te miejsce

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy


Zakres egzaminu Nazwisko i imię ucznia Wynik %
część humanistyczna Duda Joanna 92%
Sosnowski Tomasz 88%
Świtoń Anna 84%
część matematyczno – przyrodnicza Sosnowski Tomasz 100%
Kuźma Michał 100%
Duda Joanna 94%
Świtoń Anna 94%
część językowa – język angielski Kuźma Michał 100%
Sosnowski Tomasz 100%
Duda Joanna 98%
Świtoń Anna 98%
Bernard Dariusz 92%
Iwanowski Waldemar 90%


Rok szkolny 2007/2008


Zakres egzaminu Średni wynik %
Kraj Wielkopolska Nasza szkoła
część humanistyczna  61,50% 60,42% 85%
część matematyczno – przyrodnicza 54,08% 53,28% 82,18%

 

Porównanie wyników egzaminu w naszym gimnazjum z wynikami poznańskich szkół gimnazjalnych


Zakres egzaminu Miejsce szkoły wśród
szkół poznańskich
część humanistyczna 3-cie miejsce
część matematyczno – przyrodnicza 4-te miejsce

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik procentowy


Zakres egzaminu Nazwisko i imię ucznia Wynik %
część humanistyczna Hababicka Maria 100%
Odważny Filip 96%
Krzyszkowiak Sebastian 90%
część matematyczno – przyrodnicza Błaszyk Marcin 100%
Hababicka Maria 96%
Odważny Filip 96%
Wieczorek Ireneusz 94%
Krzyszkowiak Sebastian 90%