Wyniki egzaminu zawodowego

Rok szkolny 2014/2015Sesja zimowa 2015 – „nowy egzamin”


Zdawalność w poszczególnych kwalifikacjach

 

E.12 E.13 E.14
Wielkopolska 66,9% 47,1% 4,2%
Nasza szkoła 80% 72% 25%

 

Szczegółowe wyniki

 

Kwalifikacja Egzamin pisemny Egzamin praktyczny
Zdawalność Średni wynik procentowy Zdawalność Średni wynik procentowy
E.12 100% 75,3% 80% 82,2%
E.13 81,8% 66,1% 72,7% 89,5%
(40% słuchaczy uzyskało 100%)
E.14 50% 55,5% 50% 79%

Rok szkolny 2013/2014Sesja zimowa 2014 – „stary egzamin”


Egzamin w całości zdało 78% absolwentów.

 

Średni wynik procentowy
Etap pisemny Etap praktyczny
część I część II
64% 76% 84,3%

 

Sesja zimowa 2014 – „nowy egzamin”


Zdawalność w poszczególnych kwalifikacjach

 

E.12 E.13 E.14
Wielkopolska 34,20% 73,60% 19%
Nasza szkoła 61,5% 100% 20%

 

Szczegółowe wyniki

 

Kwalifikacja Egzamin pisemny Egzamin praktyczny
Zdawalność Średni wynik procentowy Zdawalność Średni wynik procentowy
E.12 100% 79,08% 61,54% 75,92%
E.13 100% 75,17% 100% 100%
E.14 66,67% 57,83% 33,33% 58,33%

Rok szkolny 2012/2013Sesja zimowa 2013 – „stary egzamin”


Egzamin zdało 100% przystępujących do tego egzaminu.

 

Średni wynik procentowy
Etap pisemny Etap praktyczny
część I część II
71% 73% 83%

 

Sesja letnia 2013 – „nowy egzamin”


Kwalifikacja E.12

Zdawalność:

Wielkopolska – 40,1%

Nasz szkoła – 87,5%

 Szczegółowe wyniki w naszej szkole:

 

Egzamin pisemny Egzamin praktyczny
Zdało 87,5% 100%
Średni wynik procentowy 63,4% 91,5%

Rok szkolny 2011/2012Sesja zimowa


Część pisemna

Część pisemną, składającą się z dwóch części, zdało 100% absolwentów.
Średnie wyniki procentowe:

  • część I – 73%
  • część II – 75%


Część praktyczna

Część praktyczną zdało 67% absolwentów.

Średni wynik procentowy wynosi 74,67%.

Sesja letnia


Część pisemna

Część pisemną, składającą się z dwóch części, zdało 100% absolwentów.
Średnie wyniki procentowe:

  • część I – 79,3%
  • część II – 78,3%


Część praktyczna

Część praktyczną zdało 75% absolwentów.

Średni wynik procentowy wynosi 98,67%, przy czym 25% absolwentów uzyskało 100% punktów możliwych do uzyskania

Rok szkolny 2010/2011Część pisemna

Część pisemną, składającą się z dwóch części, zdało 100% absolwentów.
Średnie wyniki procentowe:

  • część I – 76,29%
  • część II – 82,14%


Część praktyczna

Część praktyczną zdało 80% absolwentów.

Średni wynik procentowy wynosi 95,86%, przy czym 57% absolwentów, za część praktyczną, uzyskało 100% punktów możliwych do uzyskania.