Ogólne założenia egzaminu zawodowego


„Stary egzamin”


Egzamin według starej formuły tzw. „stary egzamin”.


Do tego egzaminu może przystąpić absolwent szkoły policealnej.

Egzamin ten składa się z dwóch części:

 • część pisemna
 • część praktyczna

Część pisemna obejmuje dwie części.

Aby zaliczyć egzamin pisemny należy z pierwszej części uzyskać co najmniej 50%, a z drugiej części co najmniej 30%.

Aby zaliczyć część praktyczną należy uzyskać co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Jeżeli absolwent zda obie części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, to otrzymuje dyplom technika informatyka.Dyplom ten jest wystawiany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

„Nowy egzamin”


Egzamin według nowej formuły tzw. „nowy egzamin”.


Nowy egzamin obejmuje pierwsze trzy kwalifikacje:

 • E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
  Egzamin z tej kwalifikacji słuchacze zdają pod koniec drugiego semestru
 • E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
  Egzamin z zakresu tej kwalifikacji słuchacze zdają pod koniec trzeciego semestru.
 • E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
  Egzamin z tej kwalifikacji słuchacze zdają pod koniec czwartego semestru.

Każdy egzamin składa się z dwóch części:

 • część pisemna
 • część praktyczna.

Aby zaliczyć część pisemną, należy uzyskać minimum 50% punktów możliwych do uzyskania.

Aby zaliczyć część praktyczną należy uzyskać minimum 75% punktów możliwych do uzyskania.

Jeżeli słuchacz ukończy szkołę i uzyska wynik pozytywny z trzech egzaminów zawodowych i otrzyma trzy świadectwa kwalifikacyjne, wówczas uzyskuje dyplom technika informatyka, wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu