Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady obowiązujące od roku szkolnego 2011/2012r.

Zawartość treściową nowego egzaminu gimnazjalnego regulują wymagania ogólne i szczegółowe zapisane
w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Określają one wiadomości i umiejętności, które uczniowie mają zdobyć na kolejnych etapach kształcenia.


Egzamin jest przeprowadzany w nowej formie. A mianowicie:

 • część humanistyczna zawiera odrębne zestawy z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie;

 • część matematyczno – przyrodnicza zawiera odrębne zestawy z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia);

 • w części językowej – poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony. Wybrany język obcy nowożytny

  w zakresie podstawowym zdają wszyscy uczniowie.

  Język obcy nowożytny w zakresie rozszerzonym jest obowiązkowy dla tych uczniów, którzy realizowali

  go w szkole podstawowej.

  Uczeń, który nie realizował wybranego języka w szkole podstawowej może go zdawać w zakresie rozszerzonym.


Egzaminy odbywają się w trzech dniach:

 • Pierwszego dnia uczniowie piszą egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie, a następnie, po przerwie trwającej 45 minut, piszą język polski.
 • Drugiego dnia – egzamin z przedmiotów przyrodniczych, a następnie, po przerwie trwającej
  45 minut – egzamin z matematyki.
 • Trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego. Najpierw uczniowie piszą egzamin w zakresie podstawowym, a następnie w zakresie rozszerzonym.